Visitvastmanland toppbild artikel gamlastanskreativa Visitvastmanland toppbild artikel gamlastanskreativa

Shoppingfavoriterna i Västmanland

Från blommor till byggnadsvård Shoppingfavoriterna i Västmanland

I Väst­man­land finns allt från kän­da ked­jor till småskaligt hantverk. Sto­ra Erik­slund Shop­ping­cen­ter i Västerås lockar mängder av besökare. Men runt om i länet finns ock­så charmig cen­trumhan­del i min­dre skala och lantli­ga gårds­bu­tik­er som säl­jer både nytt och nött.

Visitvasteras Skultuna Pia Nordlander

Skultuna Messingsbruk är ett av Sveriges populäraste turistmål med Flagship store, Bistro Bruket, Outletbutik och Museum.

Skul­tuna Mess­ings­bruk – mod­ern klas­sik­er i mysig miljö 

Västerås. Över 400 år på nack­en och fort­farande mod­er­na! Skul­tuna Mess­ings­bruk är en klas­sik­er som ständigt förn­yar sig. Du hit­tar dem i gen­uin bruksmiljö en mil norr om Västerås. Här finns både flag­ship store och out­let­bu­tik med mån­ga pop­ulära varumärken, en skick­lig florist och trevli­ga Bistro Bruket där du både äter och fikar gott.

När du åker till Skul­tuna; pas­sa då på att ta en prom­e­nad i den mysi­ga bruksmiljön vid Svartån, där du även hit­tar lop­pis, Itta­la out­let och Madame Slitage, en charmig möbel- och inred­nings­bu­tik som säl­jer både nytt, gam­malt och renoverat.


Visitvastmanland asbyhemotradgard hastar artikel
Visitvastmanland asbyhemotradgard blommor

Åsby Hem & Trädgård passar utmärkt att besöka en dag för att strosa runt bland växter, möbler, inredning, kläder & ta en fika i deras fina café.

Åsby Hem&Trädgård – blom­strande inred­ning för ute och inne

Hall­sta­ham­mar. Åsby Hem&Trädgård bjud­er på inspirerande miljöer med mängder av väx­ter till både ute och inne, plus sakkun­nig trädgårdsmäs­tarhjälp. Dessu­tom finns här café och ett stort sor­ti­ment av möbler, inred­nings­de­tal­jer, livsstil­spro­duk­ter och annat som gör hem­met lite finare. 


Visitvastmanland gamlastanskreativa artikel bild1

Livsstilsbutik med fokus på personliga unika produkter till dig själv och dina nära & kära

Gam­la Stans Kreati­va – charmigt och småskaligt 

Köping. Gam­la Stans Kreati­va bjud­er på unikt, hand­plock­at och eko. I mysi­ga Köpingskvarter lig­ger den inspirerande livsstils­bu­tiken som bland annat säl­jer inred­ning, lek­sak­er, lin­nek­läder och keramik. Här finns även egna handtil­lverkade smy­ck­en och läder­pro­duk­ter, och en sec­ond hand-avdel­ning med kläder.

Visitvastmanland abrahamsgarden artikel bild1
Visitvastmanland abrahamsgarden artikel bild2

Abrahamsgården inrymmer butik med bland annat heminredning och lokalt hantverk.

Abra­hams­går­den – hantverk och heminredning

Nor­berg. Abra­hams­går­den är en av Nor­bergs äld­s­ta beva­rade går­dar och cen­trum för hantverk och kon­st­närligt ska­pande. I den fina Bergs­man­s­går­den med anor från 1400-talet finns inred­nings­bu­tik, pop-up bageri, äppel­mus­teri och keramikverkstad.

Visitvastmanland tullhuset living artikel
Visitvastmanland 103kvadrat artikel

Butikerna längs Mälarpromenaden erbjuder kunder ett utbud av kläder, inredning och design i en inspirerande och kreativ miljö.

Visitvastmanland affair inredningoch design

Triss i Mälarnära i Västerås – snyg­ga kläder och skö­na prylar

Västerås. Ta en prom­e­nad längs Mälaren och pas­sa på att tit­ta in tre uni­ka butik­er som alla erb­jud­er per­son­lig ser­vice och ett blan­dat utbud av inred­ning, pre­sen­ter, smy­ck­en och kläder. Vid Fär­jka­jen finns Tull­huset Liv­ing, på Öster Mälarstrand, vid Lasse Färn­löfs plats, hit­tar du Butik 103 Kvadrat och län­gre fram på Regatta­gatan lig­ger Affair Inred­ning & Design.

Visitvastmanland farnaherrgards butik toppbild2

Färna Herrgårdsbod erbjuder 300 kvm shopping för hela familjen.

Fär­na Her­rgårds­bod – mode i härlig herrgårdsmiljö

Skinnskat­te­berg. I det gam­la stal­let vid Fär­na Her­rgård hit­tar du den trevli­ga livsstils­bu­tiken Fär­na Her­rgårds­bod. I butiken finns ett stort utbud av hand­plock­ade kläder, mix­at med bland annat gam­la och nya möbler, hem­inred­ning, pre­sen­ter och hantverk.

Visitvastmanland skapandehander bild1
Visitvastmanland skapandehander bild2

Unika presenter och kläder för alla åldrar samt keramik och konsthantverk av lokala konstnärer hittar du på butiken Skapande Händer.

Ska­pande Hän­der – lokalt konsthantverk

Sätra Brunn. Mysigt kon­st- och hantverk­skollek­tiv på charmi­ga kurorten Sätra brunn utan­för Sala. Här hit­tar du unik keramik, glass­my­ck­en, tex­til, smide och kon­sthantverk av lokala kon­st­när­er. Det senaste året har flera nya medlem­mar tillkom­mit, med bland annat mosaikkon­st, trähantverk och kläder.

Shoppingfavoriterna i Västmanland