Visit vastmanland tidovagen toppbild Visit vastmanland tidovagen toppbild

Tidövägen

Tidövägen

Missa inte Västmanlands enda turistväg!

Tidövä­gen är 34 kilo­me­ter av vack­ert land­skap och strövom­rå­den, slott och kul­turhis­toriska platser. His­to­riens vingslag är hela tiden nära och trevli­ga besöksmål längs vägen lockar med både kaffe och nyfån­gad fisk.

Turistväg

När man ser en brun vägskylt med vit blom­ma vid vägen. Ska man vara extra upp­märk­sam. Då kör du på en utvald tur­istväg, som ska ge dig vack­ra upplevelser utöver det vanliga.

Tidö tur­istväg är en per­fekt utfly­kt med vack­ra natur­om­rå­den och sevärd­heter. Längs sträck­an passer­ar man bland annat Strömsholms slott, Ryt­terne kyrko­ru­in samt Tidö slott. Den­na tur­istväg är ett alter­na­tiv för de bilis­ter som vill se och kun­na uppl­e­va lite trevligt på sin resa.UTVAL­DA BESÖKSMÅL LÄNGST TIDÖVÄGEN

Utvalda besöksmål inom ”Sevärdheter -> Tidövägen”

Inga fler besöksmål att visa.

Alla kategorier