Visit vastmanland shambala gathering yoga magisk bergslags sjo Visit vastmanland shambala gathering yoga magisk bergslags sjo

Yoga & Wellness

Yoga & Wellness

Finn lugnet

För att kom­ma i bal­ans, hit­ta dig själv eller vila upp dig men­talt kan spa, yoga och well­ness vara fan­tastiska verk­tyg. Här har vi sam­lat några anläg­gningar där du kan få vägled­nin­gen, sam­tidigt som du helt kan fokusera på dig själv.

Alla kategorier