Visit vastmanland golf profiler tipsar2

Golfprofiler tipsar

Golfprofiler tipsar

Vad får man inte missa när man spelar golf i Västmanland?

Det har våra egna golf­pro­fil­er koll på! Med utgångspunkt Västerås har dom oräkneli­ga gol­frun­dor bakom sig. Läs deras bäs­ta tips nedan och låt dom inspir­era dig till en upplevelserik golfvistelse.

Matz bild

Matz Evensson

Matz Evens­son

PGA Head Pro­fes­sion­al Frösåk­er GCC


Västerås är en av Sveriges abso­lut bäs­ta golf­städer med 9 golf­banor. Här finns allt från skogs, till park­banor. Enkla banor till mäster­skap­san­läg­gningar. Jag växte själv upp på VGK, så där finns oer­hört mån­ga min­nen. På hösten, när green­er­na är som snab­bast, är de en otrolig utman­ing. På Frösåk­er hit­tar ni vi något helt unikt. Den lil­la” banan, Links­banan, är en unik skapelse där alla får spela. Utmanande för eliten, men spel­bar för nybör­jaren. Den van­li­gaste kom­mentaren är: Bara ett varv till”.. Mis­sa inte Links­banan på Frösåk­er. Sist är nog de fles­ta Västeråsare stol­ta över Steam Hotell. Nu är ock­så Steam utrustad med 4 sim­u­la­tor­er, så ni kan bada, äta och spela St. Andrews på sam­ma gång.

Matz Evens­son bäs­ta golftips!

  1. Frösåk­er golfk­lubb, fram­förallt den uni­ka Linksbanan!
  2. Gam­la Västerås Golfk­lubb, VGK — I augusti när green­er­na är som hår­dast och snabbast
  3. The Steam Hotel- bada, ät, njut och spela simulatorgolf


Välkom­na till golf­s­taden Västerås!

Frösåker Golf & Country Club
Visit vastmanland annelie sjoholm

Annelie "Annie" Sjöholm

Annelie Sjöholm

Pro­fes­sionell gol­fare på Ladies Euro­pean Tour

  • Mån­ga golf­banor – golf för alla

I Västerås med omne­jd finns fler banor än dagar på en vec­ka. Så under en semes­ter­vec­ka i Västerås kan man med andra ord spela en ny bana var­je dag med varierande karak­tär. I Västerås finns helt enkelt en bana för alla. Min per­son­li­ga favorit är självk­lart min hem­ma­bana, Västerås Golfk­lubb, som är en cen­tralt belä­gen park­bana. Men bland mina favorit­er finns även Orres­ta Golf och Frösåk­er Golf & Coun­try Club.

  • Golffest på Västerås Golfk­lubb, LET Access tävling

Västerås Golfk­lubb står värd för en LET Access tävling 12 – 14 aug, Anna Nordqvist Västerås Open by Smart­Provider. LET Access är en tävling som lockar unge­fär 120 spelare från run­tom i Europa. Är man i Västerås dessa datum är mitt tips givetvis att besö­ka tävlin­gen och se på bra damgolf. Jag kom­mer själv vara med i tävlin­gen och ser gär­na stort stöd i pub­liken. Senast var en rik­tig golffest och efter myck­et spän­ning vann jag till­slut 2019 års upplaga!

  • Dröm­ma sig ut i världen hos Västerås Indoor Golf

Oavsett väder så kan man spela golf i Västerås. En nyöpp­nad anläg­gn­ing i Västerås erb­jud­er sim­u­la­tor golf på mån­ga av världens bäs­ta banor. Mina favorit­er i sim­u­la­tor­golf är bland annat Peb­ble Beach, och Le Golf Nation­al. Det är en upplevelse utöver det van­li­ga speciellt i dess tider när restrik­tion­er hin­drar oss från att resa pas­sar det per­fekt att dröm­ma sig bort och spela välkän­da banor ute i världen.

Välkom­na till golf­s­taden Västerås!

Västerås Golf Club
Visit vastmanland joakim bjorman

Joakim Björkman

Joakim Björk­man

Pro­fes­sionell gol­fare på Europa­tour EDGA och värld­s­touren WR4GD


Välkom­na till golf­s­taden Västerås!

Orresta Golf & Konferens

Golfprofiler tipsar