Visit vastmanland golf profiler tipsar

Golfpaket

Västmanland – ett paradis för golfälskare! Golfpaket

Här finns 261 greener inom ca 50 minuters avstånd med bil!


För att just du, kom­p­is­gänget eller famil­jen ska kun­na nju­ta av golfen i Väst­man­land har vi sam­lat hotellen och golf­banor­nas golf­paket.
Det ska vara enkelt att hit­ta det som pas­sar dig!

Visit vastmanland Frosaker GCC Jacob Sjoman 1536x864

Frösåker Golf & Country Club

Uppl­e­va under­bar golf med en fan­tastisk Mälarut­sik utan­för Västerås med skogs- och park­shål där under­fundi­ga, tak­tiska utmaningar står i fokus. Krypvens­green­er och dju­pa bunkrar ger härli­ga utmaningar. Här får du läget, spelet, mat­en och inte minst en härlig atmos­fär i klubbhuset.

I GOLF­PAKET HELG INGÅR:

 • En 18 håls greenfee
 • Över­nat­tning med del i dubbelrum
 • Frukost
 • Trerät­ters middag
 • Till­gång till relax
 • Fri hyr­vagn
Boka paket
Visit vastmanland orrestagolfklubb pressbild 1536x864

Orresta Golf & Konferens

Välkom­na till Orres­ta Golf & Kon­fer­ens utan­för Västerås!
De erb­jud­er både restau­rang, hotell och kon­fer­en­san­läg­gn­ing – knappt 100 meter från förs­ta tee. I en avs­lapp­nad miljö får ni en upplevelse att nju­ta av.

I GOLF­PAKETET INGÅR:

 • 3‑rätters mid­dag i restaurangen,
 • Logi
 • Frukost
 • En green­fee
Boka paket
Visit vastmanland steam ny bild vasteras 1536x864

BOGEYS & BEERS – Steam Hotel

Kan det bli bättre?

Spela Golf på Orres­ta GK eller Västerås GK och bo på Steam Hotel som är så myck­et mer än ett hotell. Här njuter ni i Pool Club, äter en god mid­dag och har ni inte fått nog av golf så är tipset att spela ytterli­gare en bana. Vad sägs om 18 hål på Pebbel Beach eller öva svin­gen inför näs­ta run­da? På Steam Hotel finns fyra topp­mod­er­na golf­sim­u­la­tor­er som går att boka till.


I GOLF­PAKETET INGÅR:

 • Volt­age Lounge – Pool Club Eve at Chamb (18år)
 • 3 rät­ters mid­dag i restau­rang på vån­ing 1
 • Gym
 • Frukost
 • Green­fee Orres­ta Golfklubb
 • Check-out 11.00
Boka paket
Elite Stadshotellet pressbild 1536x864

Elite Stadshotellet Västerås

En golfweek­end full av golf och gott sällskap.

Spela golf på någon av de naturskö­na och när­belägna golf­banor­na som hotel­let samar­be­tar med, och sov sedan gott på Elite Stad­shotel­let Västerås!

I GOLF­PAKETET INGÅR:

 • Förstk­las­sigt boende
 • Stor härlig frukostbuffé
 • Green fee till någon av våra samarbetsbanor.
 • En värdecheck på vår mysi­ga gas­trop­ub The Bish­ops Arms”
 • På rum­met finns frukt och mineralvatten
Boka paket
Angsogolfklub pressbild 1536x864

Ängsö Golfklubb

Bo och spela golf på naturskö­na Ängsö utan­för Västerås!
Banan är en kom­bin­er­ad skogs- och park­bana i vack­er Mälar­natur. I närheten av golfk­lubben hit­tar du Ängsö slott, bad­platser och mån­ga vack­ra van­dringsstråk och mälarnära natur på natur­reser­vatet Ängsö.


I GOLF­PAKETET INGÅR:

 • Green­fee
 • Boende i 2- eller 3‑bäddsrum, toalett i korridor
 • Till­gång till dusch och bas­tu i huset
 • Tvårät­tersmid­dag
 • Frukost
Boka paket
Hemtillgarden pressbild 1536x864

Hem till gården - Golf weekend med lantligt mys mitt i stan

Efter en aktiv dag på golf­banan så kop­plar ni av till­sam­mans på mysi­ga Hem till går­den”. Här får ni en känsla av lantlig idyll i lugn och har­monisk atmos­fär. När mag­a­r­na bör­jar kur­ra” framåt kvällen avn­juter ni Bon­dens säll­skapsmid­dag” i deras charmi­ga bistro.

I GOLF­PAKETET INGÅR:

 • Över­nat­tning en eller två nät­ter i dubbelrum
 • Green fee på Sura­ham­mars GK
 • En fyrarät­ters mid­dag i Bistro Lil­la stallet”
 • Frukostko­rg
 • Lunch på golfbanan
 • Fri park­er­ing
 • Gratis WIFI
 • Till­gång till grill
Boka paket
Kopingsgolfklubb 1536x864

Köpings Golfklubb

Spela golf sov gott i Hästens sängar

Boka in er i någon av de härli­ga stu­gor med bra stan­dard och Hästens fan­tastiska sän­gar i alla rum. Det är en varierande park- och skogs­bana i vack­er natur med Val­staån som kom­mer i spel på flera hål. Mån­ga hål ger spelaren möj­lighet till alter­na­ti­va spelvä­gar (risk&reward).

De erb­jud­er två oli­ka paketer­b­ju­dan­den, helg och vardag

I GOLF­PAKETET INGÅR:

 • Logi
 • Frukost
 • 2- rät­ters middag
 • Green­fee
Boka paket
Kungsorstorp golf pressbild 1536x864

Weekendpaket Kungsörstorp

Kom­bin­er­ad Golf & Padel

En helg fylld av golf & padel var­vas med god mat & avkop­pling på härli­ga Kungsörstorp. Padel spelar ni på anläg­gnin­gen och golfen på Arbo­ga GK samt Köpings GK. Hotel­let lig­ger fint vid Mälarens strand, per­fekt för er som vill kom­bin­era hel­gen med aktivitet och avkoppling.

I GOLF­PAKETET INGÅR:

 • Två nät­ter på Kungsörstorps Hotell & Kon­fer­ens ( Del i dubbelrum)
 • Kaffe och hem­bakt vid incheckning,
 • Padel 60 minut­er dag 1 och 2.
 • En tall­rik från grillen på ankomstdagen
 • 2 x frukost
 • Gren­fee på Arbo­ga GK inklu­sive lunchdag 2
 • Bas­tu & spabad
 • Fyra rät­ters mid­dag dag 2
 • Green­fee på Köpings GK inklu­sive lunch dag 3
Boka paket

Golfpaket