Visit vastmanland golf artikel toppbild

Golf i Västmanland

Vackra vyer och välklippta greener Golf i Västmanland

NYBÖR­JARE ELLER FULL­BLOD­SPROFFS. ENSAM ELLERSTORT GÄNG. OAVSETT VILKEN TYP AV GOL­FARE DU ÄR FINNS ALLA MÖJ­LIGHETER ATT HIT­TA JUST DIN FAVORIT­BANAVÄSTMANLAND

Väst­man­land är det per­fek­ta resmålet för en gol­fup­plevelse. Det finns omkring 261 green­er förde­lat på 14 golfk­lub­bar i hela Väst­man­land. Med oli­ka nivåer inom cir­ka 50 minut­ers avstånd med bil. Det Väst­man­länd­s­ka land­skapet är vari­er­at och ger dig möj­lighet att uppl­e­va golf­banor vid storar­tad utsikt vid Mälaren, till lum­mi­ga park­banor, utmanande skogsbanor.


Är du inte gol­fare men blir sug­en på att tes­ta?

Numera kan man spela golf även utan grönt kort. I Väst­man­land har bland annat Frösåk­er, Sala, Häl­la och Skerike särskil­da nio­håls­banor med pay&play, och på mån­ga av 18-håls­banor­na kan man pro­va pay&play vis­sa dagar.

Man behöver inte vara gol­fare för att äta gott på en golfrestaurang! 

Här är tre fre­stande tips:

1. Gör en kuli­narisk utfly­kt till Västerås Golfk­lubbs väl­renom­mer­ade restau­rang där du avn­juter en god lunch i härligt naturskön miljö.


2. Sura Golfk­lubb lockar med nygam­la krö­gare den här säsongen, i form av Pon­tus Hir­vo­nen och dot­tern Johan­na. Mis­sa inte Pon­tus fan­tastiska hamburgare! 


3. Ryssladan på Frösåk­er Golf & Coun­try Club sägs vara byg­gd av rys­ka krigs­fån­gar på 1700-talet. Oavsett vilket är den vack­er, och mat­en smakar gott.

Låt oss inspirera till din golfupplevelse


Golfklubbar i Västmanland

Nybör­jare eller full­blods-proffs. Ensam eller i stort gäng. ‑Oavsett vilken typ av gol­fare du är finns alla möj­ligheter att hit­ta just din favorit­bana i Västmanland.

Arboga Golfklubb

Park- och skogs­bana i fin natur med ond­uler­ade och väldigt fina green­er i 18-håls­bana. Här finns ock­så tre fina stu­gor och 8 ställplatser med el för hus­vagnar och husbilar.

Hemsida

Fagersta Golfklubb

Skogs- och park­bana i naturskön miljö med 18 hål. Pay&play på freda­gar. Här finns restau­rang och kiosk. Det är nära till det mes­ta, från park­er­ing till klubb­hus med shop, restau­rang, omk­läd­ningsrum, toalet­ter och vidare till dri­vin­grange, övn­ings­green och förs­ta tee. 

Hemsida

Frösåker Golf & Country Club

Park- skogs- och seaside­bana med högk­las­sig golf allde­les in till Mälaren. Sto­ra banan har 18 hål och Links­banan, som är pay&play, har 9 hål. Här finns restau­rang med full­ständi­ga rät­tigheter samt förtäring efter nio hål. Enkelt boende finns i direkt anslut­ning till banan.

Hemsida

Fullerö Golfklubb

Park- och skogs­bana med 18 rel­a­tivt lättgångna hål, strax väster om Västerås. När­spels­banan är öppen för pay&play och på 18-håls­banan får du spela pay&play i säll­skap med SGF-ansluten spelare. Ät på Fullerö Kvarter­skrog i klubb­huset och bo bra i FulleröHus Stay’n play.

Hemsida

Köpings Golfklubb

Köpings Golfk­lubb – En spän­nande 18-håls park – och skogs­bana beläget mel­lan Öre­bro och Västerås i naturskö­na omgivningar. Över­nat­ta i mysi­ga stu­gor direkt vid den fan­tastiska golf­banan. Köpings Golfk­lubb erb­jud­er stu­gor som finns att hyra vid banan. De har tre sty­ck­en 4‑bäddsstugor samt en 8‑bäddars storstu­ga (Korslötsstu­gan med 4 st tvåbäddsrum).

Hemsida

Orresta Golfklubb

En av Mälardalens pop­uläraste golfbanor!

Golf nära Västerås och Enköping i vack­ra Mälardalen. Orres­ta Golf & Kon­fer­ens erb­jud­er golf­spel i två land­skap på en lätt kuper­ad park- och skogs­bana. Banan är för­lå­tande för spelare med högre HCP, men erb­jud­er rejäla utmaningar för spelare med lägre HCP. Banan är rankad 2:a i Väst­man­land av Golf Digest 2014 & 2015.


Hemsida

Hälla Golf

Öppen park­bana i Västerås med nio omväx­lande hål. Banan är pay&play, med peg­grän­na = ingen eller kort vän­tetid. Det finns ett övn­ing­som­råde med nyan­lagd större övn­ings­green. Här finns kiosk, glass­bar och café, samt en rolig även­tyrs­golf med pirattema. 


Hemsida

Sala-Heby Golfklubb

Fal­l­ets golf­bana är en utmanande park- och skogs­bana med 27 hål, var­av 9 hål är en full­stor pay&playbana. Här finns en gol­frestau­rang med full­ständi­ga rät­tigheter. Boende erb­juds i en liten stug­by 100 meter från förs­ta tee, där det ock­så finns hus­vagns- och husbilsplatser.


Hemsida

Skerike Golfklubb

Öppen hed­bana i Svartå­dalen med ond­uler­ade krypvens­green­er i värld­sklass. Här finns en 18-håls­bana och en 9‑håls pay&playbana. Fina trän­ingsmöj­ligheter­na med stor dri­vin­grange och fem övn­ings­green­er. Restau­rang med full­ständi­ga rät­tigheter och kiosk efter nio hål. I anslut­ning till golf­banan finns tre campingstugor.


Hemsida

Strömsholms GK

Nio­håls­bana i naturskön miljö med närheten till Strömsholms kanal och Borgå­sund. En dri­ving ranch finns i anslut­ning till banan.

Hemsida

Surahammars Golfklubb

Moss­fal­l­ets golf­bana är en vack­er, omväx­lande och utmanande park­bana med mån­ga vat­ten­hin­der. Golf­banan har 18 hål och en helt ny dri­vin­grange. På måndagsefter­mid­da­gar är det pay&play. Här finns restau­rang och kiosk, samt tre enkla över­nat­tningsstu­gor att hyra.


Hemsida

Västerås Golfklubb

18-håls skogs- och park­bana, med vis­sa höjd­skill­nad­er så att du får spela både uppför, ner­för och ibland på skrå. De fles­ta green­er är rel­a­tivt små, upphöj­da och omgiv­na av bunkrar som gör inspe­len utmanande. Här finns restau­rang och kiosk efter åtta hål.


Hemsida

Ängsö Golfklubb

Utmanande 18-håls skogs– och park­bana i vack­er natur utan­för Västerås. Pay&play på freda­gar. Gen­eröst övn­ing­som­råde med dri­vin­grange, putting och chip­ping­green, och övn­ings­bana över sex hål. Ängsö Golfkrog server­ar god mat och boende finns i nyren­over­ade tvåbäddsrum.


Hemsida

Golf i Västmanland