Visit vastmanland visit vasteras Cityfestival My Vestlund

Från Cityfestival till Medeltidsdagar

Från Cityfestival till Medeltidsdagar

Visit vastmanland officersmass konsert

Officersmäss största sommar någonsin

Konserter sommaren lång på Officersmässen

Det hän­der myck­et i som­mar! Här några av alla roli­ga even­e­mang som Väst­man­land bjud­er på.

26 maj‑6 sep­tem­ber. Under som­maren arranger­ar Västerås Offi­cersmäss ett 40-tal kon­sert­er på mässens tre scener. Det bjuds inter­na­tionellt och nationellt kän­da artis­ter som Mau­ro Scoc­co och Tomas Ander­s­son Wij, The Ani­mals, Jakob Hell­man och Tim­buk­tu. Här njuter du av musik i det fria, server­ad till­sam­mans med god mat, som­maren lång. 


Program
Visit vastmanland cityfestival artister
Visit vastmanland cityfetival2

Mimerscenen och festivaltältet på Fiskartorget är entrébelagt och här råder fullt ös.

Cityfestivalen – folkfest i dagarna tre

30 juni‑2 juli. Äntli­gen är Västerås Cityfes­ti­val till­ba­ka! Runt om i stan finns scener och fes­ti­val­om­rå­den för alla åldrar och intressen, mark­nadsstånd och tivoli för sto­ra och små. Totalt bjuds på mer än 200 pro­gram­punk­ter. På Fiskar­tor­gets Mimer­scen spelar de störs­ta akter­na, och det blir garan­ter­at bra tryck till artis­ter som Mol­ly Sanden, Newkid, Estraden, Hov1 och Vic­tor Leksell. 

Program
Visit vastmanland konsert vastanfors
Visit vastmanland Mos Granted vastanfors kyrka

Musik i sommarkväll i Västervåla kyrka bjuder även i år på ett högklassigt program.

Stämningsfull Musik i sommarkväll

Tis­da­gar 7 juni‑2 augusti. Musik i som­markväll i Väster­våla kyr­ka utan­för Ängels­berg är sedan mån­ga år en upp­skat­tad kon­sert­serie. Som­marens kon­sert­er bjud­er både på visor, jazz och klas­sisk musik, fram­förd av solis­ter, min­dre ensem­bler och större orkestrar. 

Program
Visit vastmanland folkparken vid malaren pressbild

Jill Jonsson och Peter Jöback är några av alla artister som kommer till Folkparken vid Mälaren

Bra musik i Folkparken vid Mälaren

10 juni-27 augusti. Fes­tligt, folk­ligt och förhopp­n­ingsvis full­satt. I den härli­ga miljön vid småbåt­sham­nen i Västerås bjuds på kon­sert­er, viskväl­lar och kul­tureven­e­mang som­maren lång. Det blir allt från Ulf Lun­dell, Peter Jöback och Jill Jon­s­son till Anders Wid­mark och Västerås Stadsmusikkår. 

Program
Visit vastmanland jarnruttsveckan 1

Massor med upplevelser i hela Ekomuseum Bergslagen, se dag för dag-kalendern för information om datum, tider och priser.

Levande historia på Järnruttenveckan

2 – 10 juli. Som­maren i Bergsla­gen star­tar i van­lig ord­ning med Järn­rut­ten, en vec­ka fylld av aktiviteter och even­e­mang på Eko­mu­se­um Bergsla­gens besöksmål. Det blir sjun­gande guider, vack­ra hem­bygds­går­dar, kon­stut­ställ­ningar, gott fika och myck­et mer. 

Program
Visit vastmanland summer meet bilar cruising
Visit vastmanland summer meet miss vasteras

Västerås Summer Meet har i omröstning blivit utsedd till Sveriges bästa bilträff

Eldorado för raggarbilar på Summer Meet

7 – 9 juli. Västerås Sum­mer Meet är en av Europas störs­ta bil­träf­far och lockar med swap meet, musikun­der­håll­ning, mat­tält och folk­fest. Den tra­di­tionel­la fin­bilscruisin­gen på freda­gen lockar tio­tusen­tals åskådare. 

Program
Visit vastmanland stromsholm session bild1
Visit vastmanland stromsholm session 2

En ny utomhusscen, en ny musikupplevelse, en ny naturupplevelse och en helt ny tradition vid Strömsholms slott. Låt oss presentera Sessions – ett annorlunda konsertkoncept med en avskalad, äkta känsla.

Spännande konsertsommar i Strömsholm Sessions

13 – 31 juli. Kung­ligt kul och bra musik blir det i som­mar i den mysi­ga kul­tur­miljön vid Strömsholms gula barock­slott. Först ut är Niklas Ström­st­edt och tre veck­or senare blir det final med Dan­ny Sauce­do. Däremel­lan bjuds det på skratt och sketch­er med Galen­ska­parnas Per Fritzell och Jan Rippe, jaz­zpop med Bo Kaspers orkester samt Melis­sa Horn, Måns Zelmerlöw, Bop­pers och Arvingarna.

Program
Visit vastmanland bluesfestival engelsberg

Njut av vack­ra vyer och det natursköna läget samtidigt som du lysnar på blues.

Bejublad BluesFestival i Engelsberg

29 – 30 juli. Fager­s­ta Blues­fören­ing arranger­ar Blues­fes­ti­val i idyllen Ängels­berg. Det lokala ban­det After Mid­night star­tar fes­ti­valen som pågår i dagar­na två.

Program
Visit vastmanland konsert pa sjon

Hit kommer fullt med båtar till spelningarna och stränderna är välfyllda av publik med pic-nic-korgar.

Konsert på sjön – unik musikupplevelse i Mälaren

6 augusti. Kon­sert på sjön bjud­er på en musikup­plevelse utöver det van­li­ga med stämn­ings­ful­la upp­trä­dan­den från en flotte i Mälaren. Det blir två spel­ningar sam­ma dag, en vid Malmön i Köping och en vid Skillingeudd i Kungsör. Lyssna anti­n­gen från din båt eller sitt på stranden.

Program
Visit vastmanland arboga medeltid evenemang

Färdas flera hundra år bakåt i tiden, till den spännande medeltiden. Ta på dig medeltida kläder, handla hantverk, titta på riddare som kämpar i rafflande tornerspel och mycket, mycket mer!

Tillbaka i tiden på Arboga Medeltidsdagar

10 – 13 augusti. Arbo­ga Medeltids­da­gar är lika med myll­rande folk­liv och medelti­da kläder, kap­prod­dare i Arbo­gaån och rid­dare i raf­flande torner­spel. I Ahllöf­s­parken och Kyrk­parken blir det medelti­da mark­nad med gott om spän­nande upplevelser för barn. Det bjuds ock­så på kon­sert­er, his­toriska van­dringar och intres­san­ta föredrag. 

Läs mer
Visit vastmanland surahammar

Här finns det möjlighet att besöka museer och uppleva olika arrangemang inom kommunens bruksområden.

Fullspäckat under Kultur i Bruk-veckan

3 – 10 sep­tem­ber. En vec­ka fylld av spän­nande arrange­mang i Sura­ham­mar. Den 3 sep­tem­ber är det öppet hus på Sura­ham­mars bruk som fyller 400 år, och då upp­märk­sam­mas även den förs­ta sven­s­ka bilen på MC-museet Gyl­lene Hjulet. På Sten­huset blir det utställ­ning och Hem­slöj­dens dag firas, under veck­an kom­mer teater­föreställ­nin­gen Pio­njär­erna att spelas, det blir Bruk­srock och vet­er­a­nen­duro Väst­man­land runt. Kul­tur i Bruk bjud­er ock­så på guidad his­torisk van­dring och guid­ningar på Sura­ham­mars bruksmuseum.

Program

Från Cityfestival till Medeltidsdagar